Bài báo này được cho là từ năm 2016 xin chia sẻ lên đây để rộng đường dư luận

Bài báo này được cho là từ năm 2016, xin chia sẻ lên đây để rộng đường dư luận

Bổ sung: như vậy từ 2016 về trước, sách gk ct 2000, sách của ct VNEN và sách CNGD ( của nhóm ông Đại) vẫn được bộ gd cho phép và nhà xuất bản GD vẫn độc quyền in, phát hành xuống các trường… Chỉ có năm nay 2018 mới lộ ra chuyện tự bỏ tiền túi ra in… Ai biết thêm xin chia sẻ…!??

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *