Lễ đăng quang của Napoléon tiếng Pháp Le Sacre de Napoléon là một bức tranh của Jacques Louis David họa sĩ chính thức của Napoléon Bonaparte hoàn thành năm 1807

Lễ đăng quang của Napoléon (tiếng Pháp: Le Sacre de Napoléon) là một bức tranh của Jacques-Louis David, họa sĩ chính thức của Napoléon Bonaparte, hoàn thành năm 1807.
Tác phẩm có kích thước rất lớn, dài gần 10 mét và cao hơn 6 mét, miêu tả buổi lễ lên ngôi hoàng đế của Napoléon Bonaparte, tổ chức tại Nhà thờ Đức Bà Paris ngày 2 tháng 12 năm 1804.
Napoléon Bonaparte đã yêu cầu thực hiện tác phẩm này vào tháng 9 năm 1804 với tên chính thức Lễ lên ngôi của Hoàng đế Napoléon.
Và trong hình người phụ nữ quì nhận vương miện là Hoàng hậu Josephine tại Nhà thờ Đức Bà Paris ngày 2 tháng 12 năm 1804. J Hiện nay, Lễ đăng quang của Napoléon được trưng bày tại Bảo tàng Louvre, Paris.
(bộ sưu tập ảnh của ĐHMy)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *