Ơn giời em bé 42 tuổi đã tốt nghiệp cùng với các bạn 22 tuổi

Ơn giời em bé 42 tuổi đã tốt nghiệp cùng với các bạn 22 tuổi.
Người ta vui 1 thì mình vui 10 vì họ bảo mày mặc cái váy này đẹp đấy. Sao mày nghĩ ra kiểu này đẹp thế. Khi nói đó là áo truyền thống của dân tộc… ngã ngồi hết một loạt. Sao mà sang thế, ec i thế….
Biết nói gì đây khi hai đường đời ngăn chia mình rồi…..
Love you all my friends!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *