Phụ nữ Việt nam trung hậu đảm đang kiên cường bất khuất

“Phụ nữ Việt nam trung hậu, đảm đang,kiên cường bất khuất” Đó là những gì mà tất cả những người phụ nữ Việt nam đã được cả thế giới biết và ca ngợi, người Việt chúng ta thật tự hào về điều đó. Là những người vợ dịu hiền, người mẹ tần tảo và là

Năm tháng ấy hồ dễ mấy ai quên

Năm tháng ấy, hồ dễ mấy ai quên… Cả một thanh xuân của tôi đã để lại ở nơi này, 5 Hoà Mã, Hà Nội. Nơi có những người thầy, người sếp, người anh, người chú của tôi như anh Đoàn Công Huynh, chú Nguyễn Phong Doanh, chú Nguyễn Như Mai, anh Nguyễn Quốc Triển,

Nhiều khi mình cũng rất chán cũng rất lười rất mệt

Nhiều khi mình cũng rất chán, cũng rất lười, rất mệt. Cái suy nghĩ lúc đó nhảy ra chỉ là vứt hết tất cả đi ngủ 1 giấc cho lành, hoặc kệ m.. muốn đến đâu thì đến. Nhưng sau cái tích tắc đó một dòng suy nghĩ khác nhảy vào, rằng mình đâu chỉ

Vovinam San Jose là 1 tổ chức gìn giữ nền Văn Hóa Võ thuật Việt Nam đặc biệt sáng tạo ra những chương trình đặc thù vừa múa dân tộc vừa diễn võ Việt Nam và vừa hát live những bài hùng ca sử Việt hay những bài ca ngọi quê hương Vovinam luôn tiếp nhận và sẽ huấn luyện cho các em thanh thiếu nhi thiếu niên có sức khỏe tốt đầu óc minh mẫn tráng kiện để học giỏi hơn Phát huy sáng kiến gin giữ văn hóa dân tộc Việt Nam

Vovinam San Jose là 1 tổ chức gìn giữ nền Văn Hóa & Võ thuật Việt Nam – đặc biệt sáng tạo ra những chương trình đặc thù: – vừa múa dân tộc , vừa diễn võ Việt Nam và vừa hát live những bài hùng ca sử Việt hay những bài ca ngọi quê