Paris mùa nước lũ thật là nhộn nhịp phải không em

Paris mùa nước lũ thật là nhộn nhịp phải không em..?
Những việc xảy ra hôm nay âu cũng là do mớ đầu lâu ở trển ăn không phá hoại, chẳng trừ thứ gì, quy hoạch lung tung, dẫn đến một thực trạng một nền kinh tế phát triển không bền vững, cộng với nền giáo dục đi trước đón đầu kiểu mất gốc đánh mất nhân bản đạo đức con người,Xã hội thì theo một xu hướng tiền và quyền quyết định tất cả, dẫn đến ý thức của người dân cũng thay đổi theo chiều hướng tiêu cực đó, để góp kịp đà tiến đó từ quan quân cho đến thường dân thi nhau sống hối hả như chưa hề được sống, nhưng lại chính họ thờ ơ với chính bản thân mình và xã hội.
Cứ tất cả mọi việc đã có nhà nước lo cho nên sau gần 50 năm được gọi là giải phóng cho tới ngày hôm nay đã phải nhận lấy những trái đắng đó là một xã hội suy đồi đạo đức, mmột nền kinh tế lạc hậu so với thế giới và khu vực, vận nước nguy nan trước hiểm họa diệt vong do đãng và nhà nước cộng sản lèo lái …
https://news.f5s.me/nhon-nhip-dich-vu-cong-xe-may-qua-duon…/

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *