Thảm họa nhà dột từ nóc Cách đây 2 năm tôi đã từng lên tiếng bảo vệ ông Nhạ khi dư luận phê phán quan điểm của ông về việc điều nữ GV đi tiếp khách vì tôi cho rằng cô giáo này bị chi phối bởi cơ chế phân cấp địa phương phụ thuộc vào huyện chứ không phụ thuộc Bộ Nhưng sau một loạt vụ việc xảy ra trong ngành GD và ngay cơ quan báo ngành mình ngẫm kỹ tôi mới thấy người đứng đầu có ảnh hưởng rất lớn tới đội ngũ Giống như một ngôi nhà nếu cái nóc đã dột thì khó lòng cá

Thảm họa “nhà dột từ nóc”
Cách đây 2 năm, tôi đã từng lên tiếng bảo vệ ông Nhạ khi dư luận phê phán quan điểm của ông về việc điều nữ GV đi tiếp khách; vì tôi cho rằng, cô giáo này bị chi phối bởi cơ chế phân cấp địa phương, phụ thuộc vào huyện chứ không phụ thuộc Bộ. Nhưng sau một loạt vụ việc xảy ra trong ngành GD và ngay cơ quan báo ngành mình, ngẫm kỹ, tôi mới thấy người đứng đầu có ảnh hưởng rất lớn tới đội ngũ. Giống như một ngôi nhà, nếu cái nóc đã dột thì khó lòng cá…
Continue readingSee Translation

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *