Trả lại anh đêm dài chung đôi bóng dưới trăng sao

Trả lại anh đêm dài chung đôi bóng dưới trăng sao.Trả lại anh con đường im bóng mát của ngày nao.Trả lại anh ánh đèn công viên đó dưới mưa bay.Những đêm chúa nhật nghe phố phường khuya gót dày.Trả lại anh ân tình xa xưa đó dưới trăng sao.Trả lại anh đôi vòng tay âu yếm nụ cười trao. Trả lại anh kỷ niệm yêu thương đó sống bên nhau.Đến nay trở thành xa cách rồi còn đâu.Người đã ra đi không thấy về.Tình yêu chôn sâu trong lặng lẽ.Còn chăng bao đớn đao.Lệ tuôn rơi nhớ nhau.Ngày vui xưa đã tàn như nắng chiều.Để rồi đêm nay buồn trong xa vắng nhớ mênh mong.Người đã quên tôi rồi sao tôi vẫn còn chờ mong.Và nhìn áng mây chiều tan theo ánh mắt đâm chiêu.Sống trong chuỗi ngày ôm nổi buồn quạnh hiu.

18 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *