VÒNG TAY THƠ Đêm Quỳnh Hương Bao lời ngọt ngào khiến hồn say đắm Lại ươm mơ tiếp tục những vần thơ Và tự nhiên con tim cứ ngóng chờ Mong mau khoẻ vào vườn thơ hội ngộ Những con chữ làm tim vương thấy nhớ Nưả muốn đi nhưng rồi vẫn quay về Để vần liền vần nối tiếp đam mê Không cách nào níu giữ hồn lại được Tình thơ ban cho em niềm hạnh phước Bằng vòng tay rất thân ái đậm đà Những lời câu tình ý rất thiết tha Và em thấy chữ tình yêu đẹp lắm

VÒNG TAY THƠ Đêm Quỳnh Hương Bao lời ngọt ngào khiến hồn say đắm Lại ươm mơ tiếp tục những vần thơ Và tự nhiên con tim cứ ngóng chờ Mong mau khoẻ vào vườn thơ hội ngộ Những con chữ làm tim vương thấy nhớ Nưả muốn đi nhưng rồi vẫn quay về Để vần liền vần nối tiếp đam mê Không cách nào níu giữ hồn lại được Tình thơ ban cho em niềm hạnh phước Bằng vòng tay rất thân ái đậm đà Những lời câu tình ý rất thiết tha Và em thấy chữ tình yêu đẹp lắm!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *